> Koneksyon > Repiblik Dominikèn ap akeyi yon woumble sou avni Entènèt an Amerik Latin ak (...)

Koneksyon ak Gotson Pierre

Repiblik Dominikèn ap akeyi yon woumble sou avni Entènèt an Amerik Latin ak nan Karayib lan

Facebook vle sou tout telefòn nan lemond

Publié le lundi 18 juillet 2011

Lavni Entènèt nan rejyon Amerik latin ak Karayib la ap diskite semèn pwochèn nan Repiblik Domikèn.
Divès gran espè tout zòn nan ap rankontre 18 ak 19 jiyè nan Santo Domengo pou yon gwo woumble. Se 14èm somè otorite telekominikasyon ak operatè nan sektè a. L ap fèt sou tèm : “Band lajman laj : defi nan domèn enklizyon dijital dirab pou Amerik Latin nan”.
Pou n di sa yon lòt jan, se kouman koneksyon fasil a grann vitès kab pèmèt nou fini nèt ak zafè esklizyon nan domèn enfòmatik ak Entènèt.
Pami sijè y ap debat pandan 2 jou say o, nou note :
Relasyon ki genyen ant band lajman laj ak posibilite pou rezo yo pi djanm,
Politik piblik ak plan nasyonal pou rive nan koneksyon grann vitès,
Koperasyon piblik prive pou rive devlope rezo piblik yo,
Woumble 18, 19 jiyè a nan Santo Domengo, se okazyon tou pou evalye ki bò gouvènman yo ye nan demach y ap fè pou mete sou pye yon plan pou fasilite koneksyon gran vitès yo layite.
M ap pwofite fè nou sonje, nòmalman yon pwogram devlopman teknolojik ta dwe table ant Ayiti ak Repiblik Dominiken.
An me pase, yon atelye wo nivo te fèt an Repibik Dominikèn, kote otorite dominiken, otorite ayisyen ak gran espè epi bayè de fon te chita ansanm sou estrateji k ap devlope nan 2 peyi yo pou avanse nan teknoloji yo.
Dapre plan y ap prepare a, priyorite Ayiti se pral mete règleman nan zafè telekominikasyon, tabli rezo entènasyonal epi mete kanpe yon rezo nan divès komin peyi a pou moun nan milye riral yo kab gen posiblite konekte sou Entènèt grann vitès.
Nan kad plan yo prevwa mete an plas an Ayiti, y ap travay tou sou kesyon e-government, sekirite elektwonik, echanj ant Ayiti ak Repiblik Domik Dominikèn nan zafè teknoloji, epi y ap chèche alyans sektè prive ak sektè piblik pou reyalize pwojè yo.
Plan sa a ta dwe jwenn finansman gouvènman espayòl.
…………………
Definitivman, prezans Google sou teren teknoloji yo reprezante yon defi pou tout konpayi. An n gade ki kontofansiv Facebook fè apre Google fin monte sou teren li, Harold.

Gotson, douvan koze Google Plus ki sanble ap menase Facebook chak jou pi plis, konpayi Mark Zuckerberg lan louvri yon kokenn chenn ofansiv semèn sa. Objektif lan senp e klè :

Facebook dwe sou tout telefòn mobil a travè lemond.

Depi madi 12 jiyè ki sot pase la, ou kapab download Facebook sou plis pase 2500 modèl aparèy telefòn ki disponib a travè lemond, sitou nan dè peyi tankou Ayiti.

Facebook fè akò ak plizyè founisè pou yo pèmèt itilizatè yo telechaje epi sèvi ak Facebook gratis ti cheri pandan 90 jou.

Facebook se youn nan premye gwo moso nan zafè rezo sosyal ki deside fè yon va sou yon mache ki te toujou an retrè nan koze aplikasyon live.

Sa ki kite kèk kesyon san repons.

Tankou, si Facebook deside ale dèyè moun ki ap sèvi "ak minit telefòn", kilès ki pral peye pou nouvo sèvis sa ?

Eske gwo konpayi selilè yo pral prije ti konsomatè yo plis toujou nan al chèche lajan nan pòch yo pou fè sèvis sa woule ?

Eske Facebook pral pran yon pòsyon nan lajan sa ?

Eske minit yo ap vinn pi chè ?

Kèk kesyon enpòtan, nan yon konteks ekonomik difisil kote lajan ki depanse sou telefòn ap ogmante chak jou pi plis nan dè peyi tankou Ayiti.

Pou Koneksyon, sete Harold

Mèsi Harold.
…………..
Si Google kontribye nan fè yo defini lòt standa nan sa k ap fèt sou Entènèt, ebyen nou konnen gen fenomèn Wikileaks la limenm ki fè kesyon transparans nan relasyon diplomatik yo pran yon lòt nivo.
Tout lajounen kounye a, n ap tande revelasyon Wikileaks ki mete kèk zotobre nan cho. An Ayiti tou.
Men nan Etazini kounye a, se yon twoke kòn ant Nasyonzini ak gouvènman ameriken an, paske rapòtè espesyal ONI sou kesyon maspinay pa rive wè nan kondisyon li vle, Bradley E. Manning, yon militè ameriken ki nan prizon poutèt an 2010 li te transmèt dokiman sekrè bay Wikileaks.
Rapòtè a, Juan Mendez, ap fè demach pou li kab chita pale ak Manning san siveyans, pou prizonye a kab santi li lib pou pale, men gouvènman ameriken pa ba l garanti sa a.

— 

Koute Koneksyon sou : http://i.mixcloud.com/Cah1R

Liliane Pierre-Paul éléments Aller à la galerie de Liliane Pierre-Paul