> Kreyòl > Ministè lajistis mete jij Jean-Claude Douyon an disponiblite sou akizasyon (...)

Ayiti/Jistis/Koripsyon

Ministè lajistis mete jij Jean-Claude Douyon an disponiblite sou akizasyon koripsyon, selon sous lajistis

Li ta pran 20.000 dola pou yon pwosè kote li te jij e avoka yon kliyan an menm tan

Publié le vendredi 3 avril 2009

Radyo Kiskeya aprann vandredi bò kote yon sous lajistis li kapab fè konfyans, minis jistis ak sekirite piblik la, Mèt Jean Joseph Exumé, mete an disponiblite Mèt Jean-Claude Douyon, jij nan tribinal premye enstans Pòtoprens la akòz gen “plent gravman grav” ki depoze kont li nan pakè kapital la.

Ann atandan Konsèy siperyè majistrati a pwononse l sou ka sa a, ann absans Konsèy siperyè pouvwa jidisyè ki pokò enstale, minis Exumé, selon menm enfòmasyon yo, mande pou dwayen tribinal premye enstans la, Mèt Rock Cadet, fè envantè tout dosye majistra a te gen nan men li epi remèt yo bay yon lòt jij.

Se nan dat 17 desanm 2008, denonsyasyon te fèt nan pakè kont jij Jean-Claude Douyon poutèt li ta resevwa yon sòm 20.000 dola ayisyen pou l te ka rann yon òdonans an refere anfavè Solange Maintélus nan yon zafè litij pou tè.

Madam Maintélus, ki prezante tèt li kòm reprezantan eritye Serpent Maintélus, rekonèt li te bay majistra a lajan an pou l te ka rann anfavè li yon òdonans nan dat 25 out 2008 anfas Samy Zuraik ak Joseph Issa.

Jij Douyon, ki ta mete tèt li anba yon dra pou l te jwe alafwa wòl jij ak avoka Solange Maintélus, te deklare se Mèt Ernest Isaac ki te avoka eritye Serpent Maintélus yo. Men, Mèt Isaac, ki fè pati kabinè Mèt Arthur V. Calixte, te fè komisè gouvènman Pòtoprens la, Mèt Joseph Manès Louis, konnen li pat janm angaje kòm avoka sou dosye sa a.

Jou li t ap rann òdonans la, majistra a ta ranvwaye 8 lòt dosye li t ap travay sou yo pou l te bay vèdik li sou dosye tè sa a sèlman.

Kanta pou Madam Maintélus, yo trennen l lajistis poutèt li al grese pat yon jij anba tab.

Sa fè plizyè jij ak komisè gouvènman minis jistis la mete an disponiblite oubyen revoke senmenn sa a pou akizasyon koripsyon grav ki tonbe sou do yo.

Jij Jean-Claude Douyon te fè aktualite a anpil dènyèman lè li te rann yon òdonans nan tribinal refere anfavè Fanmi Lavalas pou l te egzije Konsèy Elektoral Pwovizwa a reprann lis kandida Lavalas yo li te mete sou kote pou eleksyon 19 avril yo. Men, òdonans sa a pat rive antre ann aplikasyon. spp/Radyo Kiskeya