Di m' m' a di w' avèk Marvel Dandin

Patisipe nan avèk Marvel Dandin 2 jan :
1) Ekri OPINYON W' isit lan
2) Patisipe DIRÈK DIRÈK nan 1(514)448-4448 osnon kite yon mesaj
Lendi Rive Vandredi - Sòti 2h30 PM jouk 4h00 PM
Jodi-a nou pral pale sou sa ou vle !

Non w'

Kibò wap koute nou?

Opinyon w'